Инструктури – добър инструктор за шофьорски курс

Добър инструктор за шофьорски курс!

За да сте подготвени пълноценно и за да сте уверени в своите знания и умения е необходимо да бъдете обучени от добър инструктор за шофьорски курс! По-долу Ви даваме възможност да се запознаете малко по-добре с хората, които водят обученията по теория и практика в автошколата на LDS Group!

Инж. Левен Юруков

завършил ПВИ гр. Ямбол през 1992 г. специалност преподавател по теория и практика за обучение на водачи на МПС от категории М, В, С, С + Е.
Завършил магистърска програма по специалност:
Технология и управление на транспорта през 2010г. в РУ „Ангел Кънчев“.

Маноел Стоилов

завършил ИУУПП
гр. Ямбол през 1990 г.

инж. Диян Гургуров

завършил ВВВУ
през 1991г.

Камен Байрактаров

завършил ИУУПП
гр.Ямбол през 1988г.

Автомобили за шофьорски курсове.