Категория “А”

Обучение на шофьори за категория „А“

Условия за записване на шофьорски курсове категория А:

Кандидатите да имат навършени 18 години.

Шофьорски курсове категория А

Лицата с придобита правоспособност за категория „А1” имат право да управляват:
а) мотоциклети с работен обем на двигателя до 125 куб.см, с максимална мощност не повече от 11 кВ и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 кВ/кг;
б) триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кВ.
Лице с права за управление на МПС от категория „А1” има право да управлява и МПС от категория „АМ”.

Надграждайки придобитите за категория “А1” знания, умения и поведение, чрез съответното за категорията обучение и след успешното полагане на съответните изпити, може да се придобие правоспособност за управление на МПС от категориите „А2”, „А”, „В1”, „В” и „Т” (колесен трактор или трамвайна мотриса).

Придобитата правоспособност за управление на МПС от категория „А1” дава възможност за задоволяване на лични потребности и за професионална реализация, чрез заемане на длъжности, изискващи притежаването на тази правоспособност.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ А1

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А1” трябва:
– да е на възраст не по-малко от 16 години;
– да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а, ЗДвП;
– да е завършил основно образование.

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 15 години и 9 месеца.

Изпитът е по теория и управление на мотоциклет, а при наличие на категория В само по управление на мотоциклет.

Автошкола LDS Group Ви дава възможност да тествате Вашите теоретични знания по отношение на ЗДППНП и да решавате листовки онлайн