Категория “В”

Шофьорски курсове категория В

Шофьорски курсове категория В в София от автошкола на LDS Group. Подготовка на начинаещи шофьори и полагане на шофьорски изпит Категория В в София.

Цена 350 лв.

Шофьорски курсове категория В включва:

  • 40 учебни теоретични часа
  • 31 практически часа по кормуване, като часовете не са повече от 6 учебни часа на ден.
  • Провеждат се 2 вътрешни изпита – теория и практика.
  • Провеждат се 2 изпита по теория и практика пред ДАИ.

В таксата от 350 лева НЕ влизат такси за изпитите!

Изпитът по практика се провежда в същия район. Изпитът по теория се провежда в лицензиран кабинет, намиращ се на бул. „Христо Ботев“ No. 73, ет. 1.

Изпитът се състои от решаването на 3 листовки с по 15 въпроса за време 40 минути. При допуснати най-много 10 грешки е успешен, при 11 и повече грешки е неуспешен.

Максимален брой точки от теста 97, минимален 87

Необходими документи за кандидат шофьори за започване на Шофьорски курсове категория В:

– копие от Лична карта

– копие от диплома за последно завършено образование /минимум Основно/

– документна снимка

За възстановяване на правоспособност

по чл. 157, ал. 4 от ЗДвП – Преминава теоретично обучение по задължителни модули ТО-1 – „БДП“

Необходими документи:

– свидетелство за психическа годност, издадено от ОО „КД-ДАИ“

– копие на протокола за доброволно предаване на СУМПС.

– да е изминала поне една година от датата на последното възстановяване на контролни точки

Автошкола LDS Group Ви дава възможност да тествате Вашите теоретични знания по отношение на ЗДППНП и да решавате листовки онлайн, ако желаете да го направите моля натиснете ТУК