Категория “М”

Обучение на шофьори за категория „М“

кандидатът навършил 16 години, преминава

теоретично обучение по модул ТО-1 – „БДП“ – 40 учебни часа и модул ТО-2 „Общо устройство на МПС“ – 4 учебни часа

не по-малко от 7 учебни дни, не повече от 6 учебни часа на ден